Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2,
2.  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
3.  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42.9,
4.  Transport morski i przybrzeżny pasażerski  – PKD 50.1,
5.  Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
6.  Transport wodny śródlądowy pasażerski – PKD 50.3,
7.  Transport wodny śródlądowy towarów – PKD 50.4,
8.  Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52.2,
9.  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych–PKD 77.3.


metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (4 marca 2008)
Opublikował: Paulina Goryczkiewicz (1 kwietnia 2008, 08:24:21)

Ostatnia zmiana: Paulina Goryczkiewicz (4 stycznia 2011, 12:20:54)
Zmieniono: PKD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7939