Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.780.500,00 zł i dzieli się na 3.561 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miasto Elbląg.


Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały:
- budynki  budowle,
- maszyny i urządzenia,
- grunty,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte.

2. Majątek obrotowy:
- zapasy,
- należności krótkoterminowe.

metryczka


Wytworzył: Paulina Goryczkiewicz (16 kwietnia 2008)
Opublikował: Paulina Goryczkiewicz (16 kwietnia 2008, 11:44:54)

Ostatnia zmiana: Paulina Goryczkiewicz (14 listopada 2013, 11:07:09)
Zmieniono: kapitał zakładowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10782