Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki:
- Pan Krzysztof Luks
- Pani Maria Piór
- Pani Anita Kołodziejska


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
2. Badanie sprawozdania finansowego oraz nadzorowanie działalności finansowo-gospodarczej.
3. Badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat.
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników pisemnego sprawozdania
z wyników badania sprawozdania finansowego oraz z przeprowadzonych kontroli.
5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Zarząd Miasta Elbląga.
7. Zatwierdzenie rocznego planu finansowo-gospodarczego.
8. Wybór biegłego rewidenta.

 

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (4 marca 2008)
Opublikował: Paulina Goryczkiewicz (14 kwietnia 2008, 13:15:35)

Ostatnia zmiana: Paulina Goryczkiewicz (19 sierpnia 2020, 10:58:58)
Zmieniono: nazwisko członka RN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8699